วัน อังคาร ที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 21:04:35
CSS เปิดสำนักงานคลังสินค้าใหม่
เพิ่มประสิทธิภาพบริการได้ดียิ่งขึ้น

CSS กดปุ่มเปิดสำนักงาน-คลังสินค้าแห่งใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการได้ดียิ่งขึ้น และนำไปสู่ผลประกอบที่เติบโตตามไปด้วยจากการจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น

อ่านต่อ
CHG ร่วมพิธีวางเสาเอกก่อสร้าง
อาคารใหม่ รพ.จุฬารัตน์ ชลเวช

CHG ร่วมทำพิธีวางเสาเอกในโครงการก่อสร้างอาคารใหม่ เพื่อให้บริการทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวท จังหวัดชลบุรี

อ่านต่อ
APM เข้าพบตลาดหลักทรัพย์กัมพูชา
ปรึกษาหารือเรื่องตลาดเงิน-ตลาดทุน

APM เข้าพบตลาดหลักทรัพย์กัมพูชา เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดสัมนาเรื่องตลาดเงินและตลาดทุน ในประเทศกัมพูชา ที่ตึกตลาดหลักทรัพย์กัมพูชา กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

อ่านต่อ