วัน พุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 08:22:52
HMPRO ผนึก SPCG จัดสัมมนา
หัวข้อ“ลงทุนหลักหมื่นได้เงินล้าน”

HMPRO ผนึก SPCG จัดสัมมนาหัวข้อ “ลงทุนหลักหมื่น ได้เงินล้าน โดย SPR Solar Roof”ให้ความรู้ กับการลงทุนผลิตไฟฟ้าขายเองได้ด้วยหลังคา Solar Roof

อ่านต่อ
DEMCO ลงนามก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
มูลค่า 698 ลบ.คาดเสร็จมี.ค.ปี 60

DEMCO ในนาม “The Consortium of Mitsubishi Corporation and DEMCO Public Company Limited “ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า500/230 kV สถานีไฟฟ้าอยุธยา 4 และก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 230 kV สถานีไฟฟ้าสีคิ้ว 2 (ส่วนต่อขยาย) จ.พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนครราชสีมา

อ่านต่อ
NDR ต้อนรับนักศึกษาม.แม่โจ้
เยี่ยมชมโรงงานการผลิตยางรถ

NDR เปิดบ้านต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหมรองคณะบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยนิสิตและนักศึกษา เยี่ยมชมโรงงานและศึกษากระบวนการผลิตยางรถมอเตอร์ไซด์ของเอ็น.ดี.รับเบอร์

อ่านต่อ