วัน พุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 06:24:57

กองทุนรวม


บลจ.ทิสโก้เสนอขายกองทริกเกอร์หุ้นจีน
ตั้งเป้า 8%ใน 8 เดือนเชื่อตลาดยังสดใส

2015-05-08 12:13:00
ผู้เข้าชม : 1,138

นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด บลจ.ทิสโก้ กล่าวว่า ทิสโก้ เปิดเสนอขาย "กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20" ซึ่งเป็นกองทริกเกอร์ฟันด์ในซีรีย์หุ้นจีน ที่ยังได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนดังกล่าวจะเน้นลงทุนในตลาดหุ้นจีนผ่านกองทุน Hang Seng H-Share Index ETF เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนี HSCEI หรือ H-Sharesโดยมีเป้าหมายเลิกโครงการที่ 8% ภายใน 8 เดือน หรือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหลังจากเปิดให้ซื้อขายสับเปลี่ยนได้ทุกวันทำการ โดยจะเสนอขายครั้งแรก 8-19 พ.ค. 58 นี้

อ่านต่อ


เอ็มเอฟซีขายกองทุนทาร์เก็ตฟันด์SI5A3
ตั้งเป้าเลิกโครงการ 5% ภายใน 5 เดือน

2015-05-07 11:17:00
ผู้เข้าชม : 556

นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เอ็มเอฟซีเสนอขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สมาร์ท อินเวสเมนท์ ซีรี่ส์ 5 เอ 3 หรือกองทุนเปิด SI5A3 ซึ่งลงทุนได้ทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ ของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยขึ้นกับสภาวะตลาดของแต่ละประเทศ มีสัดส่วนลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยตั้งเป้าหมายเพื่อเลิกกองทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ภายใน 5 เดือน กองทุนมีการกระจายความเสี่ยงในหลายประเทศ และมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด ตามสภาวการณ์

อ่านต่อ


KTAMมั่นใจตลาดหุ้นนอร์ทเอเชียพุ่งต่อ
เปิดขายทริกเกอร์ฟันด์ตั้งเป้า6เดือน5%

2015-05-06 12:39:00
ผู้เข้าชม : 1,155

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัทประสบความสำเร็จจากการเปิดจำหน่าย กองทุนเปิดเคแทม นอร์ท เอเชีย อิควิตี้ 5% ทริกเกอร์ ฟันด์ ( KTNA5 ) ที่ใช้ระยะเวลาในการบริหารกองทุนประมาณ 2 เดือน สามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามเป้าหมายที่ 5% ให้กับผู้ลงทุน

อ่านต่อ


บลจ.ไทยพาณิชย์ทุ่มกว่า2.59พันลบ.
ปันผลกองอสังหาฯ-โครงสร้างพื้นฐาน

2015-05-06 12:37:00
ผู้เข้าชม : 1,004

นายสมิทธ์ พนมยงค์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับผลการดำเนินระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2558 - 31 มีนาคม 2558 พร้อมกัน 10 กองทุน คิดเป็นมูลค่าเงินปันผลรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,590 ล้านบาท โดยจะจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ประกอบด้วยกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท หรือ TRUEIF จ่ายปันผลในอัตรา 0.2350 บาทต่อหน่วย รวมมูลค่า 1,364 ล้านบาท โดยที่ผ่านมาได้จ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 0.9384 บาทต่อหน่วย (นับตั้งแต่วันที่จ่ายปันผลครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 พ.ค.2557)

อ่านต่อ


บลจ.ธนชาต เป็นปลื้มหลังกองทุน
T-LowBeta ติด 5 ดาวมอร์นิ่งสตาร์

2015-04-30 14:26:00
ผู้เข้าชม : 1,512

นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด เปิดเผยว่า ปีนี้จัดว่าเป็นปีที่ดีและภูมิใจอย่างยิ่ง ของ บลจ.ธนชาต หลังจากได้รับรางวัล บลจ. ยอดเยี่ยมด้านตราสารหนี้แห่งปีซึ่งเป็นรางวัลแรกของประเทศไทย และรางวัลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพประเภทตราสารหนี้ยอดเยี่ยมจากกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (TNFRMF) จากบริษัท มอร์นิ่ง สตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด ในการประกาศผล Morning Star Award 2015

อ่านต่อ


บลจ.กสิกรไทยส่งกองทุนบอนด์ไฮยิลด์
ชูยีลด์2.4%ต่อปีขาย29 เม.ย.-6 พ.ค.

2015-04-29 11:40:00
ผู้เข้าชม : 659

นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ระดับต่ำถึงปานกลาง และต้องการพักเงินเพื่อรอดูจังหวะการลงทุนในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน บริษัทจึงได้เปิดเสนอขายกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศประเภทกำหนดอายุโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุน รวมถึงลูกค้ากลุ่มเดิมที่มีกองทุนครบกำหนดอายุและยังต้องการลงทุนกับกองทุนตราสารหนี้ต่อเนื่อง

อ่านต่อ


KTAMเสนอขายตราสารหนี้3เดือน
ชูยิลด์1.90%ขาย29เม.ย.-8 พ.ค.

2015-04-28 14:21:00
ผู้เข้าชม : 760

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายรอบใหม่ ( Roll Over )2 กองทุนตราสารหนี้ในประเทศ ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ทอินเวส 3 เดือน 2 ( KTSIV3M2 ) เสนอขาย วันที่ 29 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558 อายุ 3 เดือน เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน ประมาณ 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งประกอบด้วย บมจ.เอเซียเสริมกิจ บจ. บีเอสแอล ลีสซิ่ง บมจ.บัตรกรุงไทย บมจ.แสนสิริ บมจ.ราชธานีลิสซิ่ง บมจ.ธนาคารเกียรตินาคิน ส่วนที่เหลือลงทุนในตั๋วเงินคลัง ผลตอบแทนประมาณ 1.90% ต่อปี

อ่านต่อ


บลจ.บัวหลวงเสนอขายกองทุนใหม่
ชูยีลด์1.85%ขาย28เม.ย.-8พ.ค.

2015-04-28 14:17:00
ผู้เข้าชม : 649

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเสนอขายบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 16/15(B-Fixterm 16/15) เน้นลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ IPO 28 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2558) อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 1.85% ต่อปี ขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาท

อ่านต่อ


ทิสโก้จับเทรนด์สุขภาพโลกมาแรง
ส่ง"โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์พลัส"

2015-04-27 12:06:00
ผู้เข้าชม : 1,315

นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (บลจ. ทิสโก้) เปิดว่า จากกระแสการดูแลสุขภาพทั่วโลกที่กำลังมาแรง อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ หรือเฮลธ์แคร์ (Healthcare) อย่างเวชภัณฑ์ เทคโนโลยีการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ และบริการด้านสุขภาพ จึงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกมากขึ้น ส่งผลให้หุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์ทั่วโลกมีความโดดเด่นและเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ

อ่านต่อ


บลจ.กรุงศรีมองเศรษฐกิจมังกรแกร่ง
ส่งกองทุน KF-HCHINAD ลุยหุ้นจีน

2015-04-27 12:04:00
ผู้เข้าชม : 1,618

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เปิดเผยว่า บลจ.กรุงศรี เสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควีตี้เฮดจ์ปันผล (KF-HCHINAD) ขนาดกองทุน 1,000 ล้านบาท มีนโยบายลงทุนผ่านกองทุนหลัก First State Greater China Growth Fund ชูจุดเด่นสร้างโอกาสรับผลตอบแทนจากการศักยภาพในการเติบโตของตลาดหุ้นจีน ฮ่องกง และไต้หวัน ที่มีขนาดเศรษฐกิจโดยรวมใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลก โดยมี GDP คิดเป็นสัดส่วนกว่า 14% (ข้อมูล IMF ณ มี.ค. 58) เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 22 - 28 เม.ย.58 ลงทุนขั้นต่ำ 2,000 บาท เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังตลาดหุ้นจีนเพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี

อ่านต่อ


ทิสโก้ส่ง"ไชน่า ทริกเกอร์ 8%"กองที่19
ตั้งเป้าเลิกโครงการ 8% ภายใน 8 เดือน

2015-04-24 14:36:00
ผู้เข้าชม : 1,018

นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เปิดเผยว่า บลจ.ทิสโก้ยังคงมุมมองว่าตลาดหุ้นจีนเป็น Top Pick และแนะนำนักลงทุนให้เข้าลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อว่าเศรษฐกิจจีนจะปรับตัวดีขึ้นจากผลของการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ทั้งทางด้านการเงินและการคลัง หลังจากเมื่อ19 เม.ย. 58 ที่ผ่านมา ธนาคารกลางจีน (PBoC) ได้ประกาศปรับลดอัตราสำรองตามกฎหมายของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ลง 1% สู่ระดับ 18.5% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดยปรับลด 100 bps สำหรับธนาคารพาณิชย์ทั่วไป และอีก 100 bps สำหรับสถาบันการเงินท้องถิ่น เช่น สหกรณ์และธนาคารกลางหมู่บ้าน และอีก 200 bps สำหรับธนาคารเพื่อการพัฒนาการเกษตร (Agricultural Development Bank of China) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.58 ที่ผ่านมา และคาดว่าธนาคารกลางและรัฐบาลจีนจะยังดำเนินมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมอีกในช่วงที่เหลือของปีนี้

อ่านต่อ


KTAMออกตราสารหนี้ใน-ตปท.3,6เดือน
ผลตอบแทน2.2,2.45%ขายถึง28 เม.ย.

2015-04-24 14:34:00
ผู้เข้าชม : 788

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.กรุงไทย (KTAM) เปิดเผยว่า บริษัทยังคงเปิดขายกองทุนตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศที่กำหนดอายุโครงการอย่างต่อเนื่องในทุกสัปดาห์ เพื่อรองรับลูกค้าที่รับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลางถึงต่ำ และรักษาฐานลูกค้ารายเดิมที่มีกองทุนครบอายุเพื่อลงทุนต่อเนื่อง หากไม่มีความจำเป็นต้องการใช้เงิน และเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการล็อคผลตอบแทนในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจผันผวน โดยในสัปดาห์นี้บริษัทเปิดจำหน่ายอีก 2 กองทุน เสนอขายตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 เมษายน 2558 โดยแต่ละกองทุนมีความแตกต่างกันที่นโยบายการลงทุน อายุโครงการ และเงินลงทุนเริ่มต้น

อ่านต่อ


ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ปลื้มผลตอบแทน
ไตรมาส1หลายกองติดอันดับท๊อปฟอร์ม

2015-04-24 14:33:00
ผู้เข้าชม : 1,387

นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า ผลการบริหารกองทุนของ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ในไตรมาส 1/2558 สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับลูกค้าของเรา โดยเฉพาะกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม (CIMB-Principal iBalanced) มีผลงานดีเยี่ยมอยู่ในอันดับที่หนึ่งของกลุ่ม Moderate Allocation ผลตอบแทนนับตั้งแต่ต้นปี-31 มีนาคม 2558 อยู่ที่ 4.89% จุดเด่นเฉพาะของการบริหารของกองทุนนี้คือ การ Rebalancing ปรับสัดส่วนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาระหว่างสองสินทรัพย์หลักคือหุ้นและตราสารหนี้อย่างสมดุลในกองทุนเดียวกัน กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (CIMB-Principal iPROP) ลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ REITs ผลตอบแทนอยู่ที่ 4.32% มีผลงานดีเยี่ยมอยู่ในอันดับที่หนึ่งของกลุ่ม Fund of Property Fund ส่วนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ก็สามารถสร้างผลตอบแทนอันดับหนึ่งของกลุ่ม LTF เช่นกัน โดยกองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ไลฟ์ หุ้นระยะยาว (CIMB-Principal LTF) ผลการดำเนินงานอยู่ที่ 6.56%

อ่านต่อ


บลจ.บัวหลวงเสนอขายกองทุนใหม่
ผลตอบแทน1.9%ขาย22-27เม.ย.

2015-04-23 11:08:00
ผู้เข้าชม : 712

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 15/15 (B-Fixterm 15/15) อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 1.90% ต่อปี ขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาท ระหว่างวันที่ IPO 22 - 27 เม.ย. 2558 โดยเน้นลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อ่านต่อ


ทิสโก้ชูทริกเกอร์"จีน-น้ำมัน-เอเชียเหนือ"
สร้างสถิติใหม่เข้าเป้า7กองภายใน1เดือน

2015-04-23 11:07:00
ผู้เข้าชม : 586

นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด ธุรกิจกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (บลจ. ทิสโก้) เปิดเผยว่า บลจ. ทิสโก้ ยังคงแสดงผลงานการบริหารกองทุนทริกเกอร์ฟันด์ได้อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเข้าเป้าหมายได้ถึง 3 กอง ได้แก่ "กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #4" และ "กองทุนเปิด ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #5" ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในน้ำมัน โดยมีเป้าหมายเลิกโครงการที่ 8% โดย ณ วันที่ 16 เม.ย.ที่ผ่านมา

อ่านต่อ


‹ First  < 41 42 43 44 45 >