วัน พฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13:59:02

“เสี่ยอ๋า” หนุน IFEC ประชุมวิสามัญ 25 ม.ค. แต่ยื่นค้านแต่งตั้งบอร์ดมิชอบ

2017-01-06 12:19:00
ผู้เข้าชม : 3,333 ครั้ง


“สิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์” หนุน IFEC ทำการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 25 ม.ค.60 แต่ยื่นหนังสือค้านประชุมแต่งตั้งบอร์ดโดยมิชอบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC จะมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 ม.ค.60 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรทหารบก วิภาวดีฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมและพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายข้างต้นเพื่อให้บริษัทสามารถกลับมาประกอบกิจการได้อย่างต่อเนื่องนั้น นายสิทธิชัย พรทรัพย์อนันต์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร IFEC ได้เปิดเผยว่า ตนเองสนับสนุน และเห็นชอบกับการประชุมวิสามัญดังกล่าว

ส่วนการเรียกประชุมกรรมการและมีมติโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อบังคับบริษัทนั้น ตนเองได้ยื่นหนังสือถึงนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยแจ้งถึงการเรียกประชุมกรรมการและมีมติโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้เนื่องจากนายวิชัย ถาวรวัฒนยงค์ ประธานกรรมการบริษัท ได้เรียกประชุมกรรมการฉุกเฉิน เพื่อแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ยื่นจดหมายลาออกจากการเป็นกรรมการจำนวน 3 ราย เพื่อเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการที่มีอำนาจในการลงนามผูกพันบริษัท

อนึ่งนายวิชัยได้เรียกประชุมกรรมการโดยฉุกเฉิน 3 ครั้ง โดยเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.59 มีการเรียกประชุมบอร์ดเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตอน 01.00 น. ขณะที่วันที่ 2 ธ.ค.59 และวันที่ 6 ธ.ค.59 มีคณะกรรมการเข้าประชุมไม่ครบ โดยมีคณะกรรมการเข้าเพียง 4 คน จากกำหนดต้องมีอย่างน้อย 5 คน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการทั้ง 3 ครั้งดังกล่าวเป็นการเรียกประชุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมิใช่กรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทเเท็กที่เกี่ยวข้อง

IFEC

ข่าวที่เกี่ยวข้อง