3 แบงก์ออกมาตรการเยียวยาลูกค้าเสียชีวิต-บาดเจ็บเหตุ”กราดยิงโคราช”

"ออมสิน-ธอส.-KTB" คลอดมาตรการเยียวยาลูกค้าเสียชีวิต-บาดเจ็บ เหตุ "กราดยิงโคราช"

1 2 3 111